top of page

טיפול זוגי    תיאור השירות

    בתחילת הזוגיות היו לכולנו פרפרים בבטן. כשראינו את בן הזוג - התרגשנו, רצינו להיות .איתו ונדרנו להמשיך את החיים יחד אבל הזוגיות היא כמו גן ירק שצריך לדשן ולתחזק באופן קבוע. לפעמים אנו שוכחים זאת.... לפעמים חיי היום יום גורמים לנו לשכוח לטפל בזוגיות, והפרפרים שהיו בבטן . הופכים לכעסים שממלאים אותנו ומרעילים את גן הירק שלנו אם גם אתם שכחתם איך לטפל בזוגיות שלכם, ובבטן ישנם כעסים ולפעמים ניראה לכם שסוף הדרך באופק ואין סיכוי... אבל ישנם געגועים לגן הפורח, וישנו הרצון לצאת למאבק .לעתיד משותף טוב יותר .הדרך לא קלה, וישנן עליות ומורדות, אבל במאמץ משותף ואמיתי אפשר לצעוד בה יחדיו .זה הזמן והמקום לקבוע פגישה שיכולה לשנות את חייכם ולהחזיר את החיוך לזוגיות


    bottom of page